Numara : 49
Tarih : 21.6.2010

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/49

KONU: Pasaport Bedel ve Harçlarında İndirim Yapıldı.

20 Haziran 2010 tarihli ve 27617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Harçlar Kanununun eki (6) sayılı tarifenin “I- Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport işlemleri için 2010 yılında uygulanmakta olan maktu harç tutarlarında indirime gidilmiştir.

Buna göre, Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil 6 aya kadar olan pasaport harcı 126,05 liradan 65 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 180,15 liradan 95 liraya, 2 yıllık pasaport harcı 304 liradan 155 liraya, 3 yıllık pasaport harcı 434,80 liradan 220 liraya, 3 yıldan fazla süreli olan pasaport harcı da 616,30 liradan 310 liraya düşürülmüştür.

Bununla birlikte, yine aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan;

62 seri numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile, pasaport harçlarında yapılan değişikliklere mukabil konsolosluklarca döviz cinsinden alınmakta olan pasaport harç tutarlarının hesaplanmasında 0,40 olarak uygulanan emsal sayı 0,75 olarak yeniden belirlenmiştir. Böylelikle, yurtdışından alınan pasaportların maliyetleri ile yurtiçi Emniyet Müdürlüklerinden alınan pasaport maliyetleri arasında bir denge sağlanmış ve yurtdışından çok daha ucuza pasaport sağlanmasının önüne geçilmiştir.

2010/1 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ile, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan Pasaportların bedelleri, 138 liradan 50 liraya düşürülmüştür.

20/06/2010 tarihinden itibaren geçerli olan Pasaport Harçları

(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)

Eski Düzenleme

Yeni Düzenleme

6 aya kadar olanlar

126,05 TL

65 TL

1 yıl için olanlar

180,15 TL

95 TL

2 yıl için olanlar

304,00 TL

155 TL

3 yıl için olanlar

434,80 TL

220 TL

3 yıldan fazla süreli olanlar

616,30 TL

310 TL

Söz konusu düzenlemeler 20/06/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Konuya ilişkin, kararname metnine ve genel tebliğlere aşağıdaki bağlantılar yoluyla ulaşabilirsiniz.

2010/512 sayılı Kararname

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2010/1)

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.