Numara : 94
Tarih : 30.6.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/94

KONU: Gayrimenkul Alım Satımında Binde 5’e Düşürülen Tapu Harcının Uygulanma Süresi Hakkında Harçlar Kanunu Sirküleri Yayınlandı.

29.03.2009 tarih ve 27184 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/14813 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 29.03.2009 – 30.06.2009 döneminde uygulanmak üzere Harçlar Kanununun (4) Sayılı tarifesinin “I – Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında yer alan tapu işlemeleri üzerinden “binde 15” nispetinde alınan tapu harçları “binde 5” olarak yeniden belirlenmişti.

Bu kez Gelir İdaresi Başkanlığı 26/06/2009 tarihinde resmi internet sitesinde yayımladığı 9 sayılı Harçlar Kanunu Sirküleri ile söz konusu Kararname ile belirlenen oranın uygulama süresinin 30/06/2009 tarihine kadar olduğundan, 30/06/2009 tarihinde yapılan işlemler için de bu Kararnamede belirlenen oranın uygulanacağını açıklamıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.