Numara : 92
Tarih : 22.6.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/92

KONU 01 Temmuz 2009 Tarihi İtibariyle Uygulanacak Tutarlar Hakkında Hatırlatmalar.

Daha önce 2008/233 ve 2009/5 no.lu sirkülerlerimizle duyurduğumuz aşağıdaki konuları tekrar gündeme getirmenin faydalı olacağını düşünüyoruz.

1. 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren 01.07.2009 – 31.12.2009 dönemi için tespit edilen yeni asgari ücret tutarları uygulanacaktır.

2009 yılının ikinci yarısında uygulanacak asgari ücret tutarları aşağıdaki gibidir.

01.7.2009 – 31.12.2009 döneminde uygulanacak asgari ücret tutarları

Asgari Ücret

Günlük YTL

Aylık YTL

Onaltı yaşını doldurmuş işçiler için

23,10

693.-

Onaltı yaşını doldurmamış işçiler için

19,65

589,50

2. Sosyal Güvenlik primine esas kazançların, 1 Temmuz 2009 – 31 Aralık 2009 döneminde uygulancak taban ve tavan tutarları

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 6,5 katıdır. Buna göre 2009 yılının birinci ve ikinci yarısı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

Uygulanacak Dönemi

SSK Taban Ücreti (Aylık) YTL

SSK Tavan Ücreti (Aylık) YTL

1.7.2009 – 31.12.2009

693.-

4.504,50

3. 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı ve vergiden müstesna çocuk zamları ile aile yardım tutarları.

a- 2009 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminati Tavanı

Dönemi

Tutarı (TL)

01.07.2009 – 31.12.2009

2.365,16

b- 2009 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı

Dönemi

0 – 6 Yaş Tutarı (TL)

6 Yaşından Büyükler (TL)

01.07.2009 – 30.12.2009

27,96

13,98

c- Aile Yardımı

01.07.2009 – 31.12.2009 Dönemi : 83,88 TL’dir.

Bütçe Kanunu’nun 21.maddesi ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2008 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyatları Endeksinin aynı yılın Haziran ayı Endeksine gore değişim oranının % 4’ü aşması halinde aşan kısmı telafi edecek katsayı değişikliklerini yapmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Bakanlar Kurulunca katsayıların yeniden belirlenmesi durumunda istisna tutarlarının yeniden belirleneceği tabiidir.

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti (01.07.2009-31.12.2009)

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.