Numara : 89
Tarih : 12.6.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/89

KONU 13/3/2009 Tarihli ve 2009/14802 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bazı Mallarda Uygulanan KDV ve ÖTV Oranlarında Yapılan Değişikliklerin Uygulama Süresi Hakkında

16/3/2009 tarihli ve 27171 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13/3/2009 tarihli ve 2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 15/6/2009 tarihine kadar uygulanmak üzere; bazı mallarda uygulanan KDV ve ÖTV oranlarında değişiklikler yapılmıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınladığı 12.06.2009 tarihli ve 7 sayılı ÖTV sirkülerinde, söz konusu Kararname ile belirlenen oranların uygulanma süresinin 15/6/2009 tarihine kadar olduğundan, 15/6/2009 tarihinde yapılan işlemler için de bu Kararnamede belirlenen oranların uygulanacağını açıklamıştır.

Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.