Numara : 87
Tarih : 12.6.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/87

KONU: 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Kapsamında Tahakkuk Eden Vergiler Tecil Edilemeyecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde yayınlanan 2009/3 Seri Nolu Tahsilat İç Genelgesinde, 22/11/2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun kapsamında tahakkuk eden vergilerin tecil edilemeyeceği açıklanmıştır.

Ayrıca yapılan diğer bir düzenlenme ile 30.06.2008 tarih ve 2008/3 Seri Nolu Tahsilat İç Genelgesinin IX- Diğer Hususlar başlıklı bölümün 3 üncü maddesinde değişikliğe gidilmiş ve; 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na göre verilen idari para cezalarının tecil şartlarına uygun olarak ödenip ödenmediğine bakılmaksızın Fenni Muayene İzin Belgelerinin düzenlenebilineceği belirtilmiştir.

Konuya ilişkin mevzuata aşağıdaki linkler vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.

Tahsilat İç Genelgesi Seri No: 2009/3

Tahsilat İç Genelgesi Seri No: 2008/3

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.