VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/86

KONU: 4 Haziran 2009 Tarihinde Açıklanan Yatırım Teşvik Paketi Hakkında

Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni teşvik paketi Başbakan tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Temel olarak; bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak, rekabet gücünü artıracak, teknoloji ve ar-ge içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlara destek olmak, sektörel kümelenmeyi desteklemek ve desteklenecek yatırım konularında ekonomik ölçek kriterlerini öne çıkarmak konuları hedef olarak gösterilen yeni teşvik paketi ile ilgili henüz yasal bir düzenleme yapılmamıştır.

Bu doğrultuda yeni teşvik paketi ile girişimcilere; vergi indirimi, sigorta primi işveren payının Hazine tarafından karşılanması, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, KDV istisnası ve Gümrük Vergisi muafiyeti sağlanacağı duyurulmaktadır.

Teşvik paketinde yer alan hususlar bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

I- Teşvik Paketinde Yer Alan Temel Uygulama Esasları ve Tanımları

a- Büyük proje yatırımları

Açıklanan pakette 12 faaliyet alanında belli büyüklüğü aşan yatırımlar büyük proje yatırımları olarak tanımlanmakta ve bu yatırımların indirimli kurumlar vergisi ile faiz desteğinden daha yüksek oranda faydalanması öngörülmektedir.

Sektörel bazda ayrılan büyük proje yatırımları aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

· Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı

- Ana Kimyasal Maddelerin İmalatı” için asgari 1 Milyar TL tutarındaki yatırımlar

- Diğer Kimyasal Ürünlerin İmalatı” için asgari 300 Milyon TL tutarındaki yatırımlar

· Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

- Asgari 1 Milyar TL tutarındaki yatırımlar.

· Transit boru hattıyla taşımacılık hizmetleri

· Motorlu kara taşıtları imalatı

- Asgari 250 Milyon TL tutarındaki otomotiv yatırımları.

· Demiryolu ve tramvay lokomotifleri ve/veya vagon imalatı

- Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar.

· Liman ve liman hizmetleri

- Asgari 250 Milyon TL tutarındaki yatırımlar.

· Elektronik sanayi yatırımları

- Asgari 1 Milyar TL tutarındaki LCD / Plazma üretimine yönelik yatırımlar,

- Asgari 150 Milyon TL tutarındaki modül panel üretimi yatırımları,

- Lazer TV, üç boyutlu TV’ler ve OLED TV vb TV üretimine yönelik yatırımlar,

- Asgari 50 Milyon TL tutarındaki diğer elektronik sektörü (bilgi ve iletişim cihazları dahil) yatırımları.

· Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler imalatı

- Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yatırımlar.

· İlaç imalatı

- Asgari 100 Milyon TL ve üzeri ilaç üretimi yatırımları.

· Hava ve uzay taşıtları imalatı

- Komple yeni veya asgari 50 Milyon TL tutarındaki tevsi ve/veya ürün çeşitlendirmeye yönelik yatırımlar

· Makine imalatı yatırımları

- 50 Milyon TL üzeri yatırımlar.

· Madencilik yatırımları

- Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerle ilgili nihai metal üretimine yönelik izabe (cevher işleme) tesisleri ile entegre maden üretimi tesislerine yönelik (istihraç+işleme) yatırımları (Demir ve Manganez gibi AKÇT kapsamı ürünler hariç).

b- Genel teşvik sistemi

Büyük proje yatırımı ve aşağıda açıklanan bölgesel teşviklerden yararlanamayan yatırımların, mevcut sistemdeki kısıtlama ve asgari limitler güncellenerek Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV istisnası ile desteklenmesine devam edilecektir.

II- Uygulanacak Teşvikler

a- İndirimli Kurumlar Vergisi oranı uygulaması ve yasal düzünleme

5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 9. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na 32/A maddesi eklenerek teşvik belgeli yatırımlara uygulanacak indirimli kurumlar vergisi oranı uygulaması getirilmiştir. (02.03.2009 tarihli ve 2009/45 sayılı sirkülerimizde konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.)

Madde ile Bakanlar Kuruluna;

- İstatistiki bölge birimleri sınıflandırılması ile kişi başına düşen milli gelir ve sosyo ekonomik gelişmişlik düzeylerini dikkate almak suretiyle illeri gruplama, gruplar itibarıyle teşvik edilecek sektörleri ve bunlara ilişkin yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirleme,

- Her bir il grubu için yatırıma katkı oranını % 25’i, yatırım tutarı 50 milyon TL’sını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise % 45’i geçmemek üzere belirleme, kurumlar vergisi oranını % 90’a kadar indirimli uygulatma,

- Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınırlandırma

konularında yetki verilmiştir.

ab- İndirimli kurumlar vergisi hakkında yeni teşvik paketinde yapılan açıklamalar

Hükümetçe duyurulan teşvik paketi, bölgesel ve sektörel bazda desteklenecek yatırım konuları 2002 / 4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)- Düzey 2 esas alınarak belirlenmiştir.

İBBS Düzey 2 seviyesindeki 26 alt bölge, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) kullanılmak suretiyle gruplandırılarak teşvikler açısından 4 bölge oluşturulmuştur.

Yapılan açıklamaya göre, bölgelere göre belirlenen yatırıma katkı oranları ve indirimli kurumlar vergisi oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Bölgesel ve Sektörel

Büyük Proje

Bölgeler

Yatırıma Katkı Oranı (%)

Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%)

Yatırıma Katkı Oranı (%)

Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı (%)

1

20

10

30

10

2

30

8

40

8

3

40

4

50

4

4

60

2

70

2

Buna göre;

1. Bölgede, ağırlıklı olarak motorlu kara taşıtları ve yan sanayi, elektronik, ilaç, makine imalat ve tıbbi, hassas ve optik alet yatırımları gibi yüksek teknoloji gerektiren yatırımlar teşvik edilecektir .

- Bölge illeri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli

2. Bölgede nispeten teknoloji yoğun sektörler desteklenecektir. Bu çerçevede; ağırlıklı olarak, makine imalat, akıllı çok fonksiyonlu tekstil, metalik olmayan mineral ürünler (cam, seramik, karo, yalıtım malzemeleri vb) kağıt, gıda ve içecek imalatı sektörleri teşvik edilecektir.

- Bölge illeri: Adana, Mersin, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Balıkesir, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada hariç)

3. ve 4. Bölgeleri oluşturan doğu ve güneydoğu bölgelerinde, tarım ve tarıma dayalı imalat sanayi, konfeksiyon, deri, plastik, kauçuk, metal eşya gibi emek yoğun sektörlerin yanı sıra turizm, sağlık ve eğitim yatırımları da teşvik edilecektir.

- 3. Bölge illeri: Zonguldak, Karabük, Bartın, Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak, Konya, Karaman, Gazientep, Adıyaman, Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya

- 4. Bölge illeri: Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Çanakkale İli Bozcaada, Gökçeada ilçeleri

şeklinde sınıflandırılmıştır.

Buna göre yapılan açıklamalar kapsamında oluşabilecek teşvik uygulamasına örnek olarak;

1. bölgede belirlenen kapsam içerisinde yapılacak 25.000.000 TL yatırım için % 20 yatırıma katkı oranı ve % 50’lik kurumlar vergisi indirimi içerisinde, ilgili yatırımdan sağlanan kazanç 5.000.000 TL sınırına ulaşıncaya kadar, kazancın bu yatırım üzerinden sağlanan kısmına uygulanacak vergi oranı % 10 olacaktır. Yani bu kapsamda olan mükellefler 5.000.000 TL vergi indirimine ulaşıncaya kadar, yatırım üzerinden sağladıkları kazanç üzerinden % 10 oranında kurumlar vergisi ödeyeceklerdir.

2. bölgede yer alan 100.000.000 TL tutarında bir büyük ölçekli yatırım için ise, % 40 yatırıma katkı oranı ve % 60’lık kurumlar vergisi indirimi içerisinde, ilgili yatırımdan sağlanan kazanç 40.000.000 TL sınırına ulaşıncaya kadar, kazancın bu yatırım üzerinden sağlanan kısmına uygulanacak vergi oranı % 8 olacaktır. Bu örnekte ilgili mükellefler 40.000.000 TL vergi indirimine ulaşıncaya kadar, yatırım üzerinden sağladıkları kazanç üzerinden % 8 oranında kurumlar vergisi ödeyeceklerdir.

Bölgesel sınıflandırma ile dikkat çeken önemli bir konu, 28 Şubat 2009 tarihi itibariyle yürürlükte olan 5838 Sayılı Kanunla verilen yetkiye göre, Bakanlar Kurulu yatırıma katkı oranı her bir il grubu için % 25’i (büyük ölçekli yatırımlarda % 45’i) geçmeyecek şekilde belirlemeye yetkilidir. 4 Haziran 2009 tarihinde yapılan açıklamada ise bu oranın % 60’a (büyük ölçekli yatırımlar için % 70’e) kadar çıkarıldığı görülmektedir. Buna göre açıklamada yer alan oranların uygulanabilmesi için değişiklik yapan bir kanuna ihtiyaç vardır. Aksi halde yatırıma katkı oranı 5838 Sayılı Kanunda yer alan oranları (% 25, büyük ölçekli yatırımlar için % 45) geçemeyecektir.

b- SSK Primi İşveren Hissesi Desteği

Hükümetçe yapılan açıklamada sigorta primi işveren hissesinin tamamının (asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarla sınırlı olmak üzere) Hazine tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.

Bölgeler itibariyle teşvikten yararlanma süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bölgeler

Bölgesel ve Sektörel

Büyük Proje

1

2 yıl

2 yıl

2

3 yıl

3 yıl

3

5 yıl

5 yıl

4

7 yıl

7 yıl

c- Faiz Desteği

Faiz desteği, Yatırımlarda Devlet Desteği mevzuatı kapsamında hali hazırda uygulanmaktadır. Başbakan tarafından yapılan sunumda açıklanan oranlar ise yeni dönemde uygulanması öngörülen oranlardır. Sunumda açıklanan oranlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bölgesel ve Sektörel (Puan)

Büyük Proje

(Puan)

Bölgeler

TL Kredisi

Döviz Kredisi

TL Kredisi

Döviz Kredisi

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

3

3

1

-

-

4

5

2

-

-

1- Üst Limitler:

- Ar-Ge ve çevre yatırımlarında 300 Bin TL; diğer yatırımlarda 500 Bin TL.

- Uygulama dönemi azami 5 yıl.

- Ekonominin seyrine göre Hazineden sorumlu Bakanın faizlerde artırım/azaltma yapma yetkisi.

2- Kredinin, sabit yatırım tutarının azami % 70 oranındaki kısmına faiz desteği uygulanacaktır.

d- Yatırım yeri tahsisi

Açıklamada büyük proje yatırımları ile bölgesel ve sektörel olarak desteklenecek yatırımlara yatırım yeri tahsis edileceği belirtilmiştir. (02.03.2009 tarihli ve 2009/45 sayılı sirkülerimizde konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.)

e- Tekstil tesislerine taşınma desteği

5838 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile, Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 4. maddesi ile gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanmak üzere, münhasıran tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunanlardan üretim tesislerini 31.12.2010 tarihine kadar Bakanlar Kurulunca belirlenen illere nakleden ve asgari 50 kişilik istihdam sağlayan mükelleflerin, bu illerdeki işletmelerinden sağladıkları kazançlar için nakil tarihini izleyen hesap döneminden itibaren beş yıl süreyle kurumlar vergisi oranını % 75’i geçmemek üzere indirimli olarak uygulatma konusunda Bakanlar Kuruluna, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye konusunda ise Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir. (02.03.2009 tarihli ve 2009/45 sayılı sirkülerimizde konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.)

Bu kez yapılan sunumda, bazı bölgelere taşınacak olan tesislere uygulanacak indirimli kurumlar vergisi oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

31.12.2010 tarihine kadar 1. ve 2. bölgelerden 3. ve 4. bölgelere taşınacak tesislere;

- 5 yıl süreyle kurumlar vergisi oranı % 20 yerine % 5 oranında uygulanacak,

- 5 yıl süreyle mevcut istihdam da dahil olmak üzere bu tesislere taşındıkları bölgede (3. ve 4. bölgeler) uygulanan SSK işveren primi desteği sağlanacak,

- Bu tesislerin 3. ve 4. bölgelere nakliye giderleri Hazine tarafından karşılanacaktır.

Bu oranların uygulanabilmesi için Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılması gerekmektedir.

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi 31.12.2010 tarihine kadar başlamış olan yatırımlara uygulanacaktır.

Yatırımlarda devlet yardımları, aktif işgücü programlarının güçlendirilmesi ve kredi garanti desteği sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.