VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2009/76

KONU: Alkollü İçeceklere Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları ve Asgari Maktu Vergi Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.

14 Nisan 2009 Tarihli ve 27200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan alkollü içeceklere ilişkin ÖTV oranları ve asgari tutarları yeniden belirlenmiştir.

(III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan ve G.T.İ.P numaraları itibariyle sıralanan mallara ilişkin ÖTV oran ve asgari tutarları aşağıdaki gibi listelenmiştir.

III SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

Vergi

Asgari Maktu

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Oranı (%)

Vergi Tutarı (TL/lt)

2202.10.00.00.13

Kolalı gazozlar

25

-

2203.00

Malttan üretilen biralar

63

0,26

22.04

Taze üzüm şarabı (Kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

63

1,75

(2204.10 Köpüklü şaraplar ve 2204.30 Diğer üzüm şıraları hariç)

2204.10

Köpüklü şaraplar

0

11,25

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış)

0

15,50

(2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle %18 veya daha az olanlar

0

12,25

2206.00

Fermente edilmiş diğer içkiler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımları

0

1,75

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle %22'den fazla olanlar

0

60,00

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

0

60,00

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler

0

60,00

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç , (2208.20, 2208.50, 2208.60, 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

0

50,00

2208.50

Cin ve Geneva

0

40,00

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

0

40,00

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar

(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

60,00

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar

(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

60,00

2208.70

Likörler

0

55,00

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

0

60,00

2208.90.48.00.11

Rakı

0

36,00

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

2208.90.71.00.11

Rakı

0

36,00

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

2009/14882 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.