VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2009/75

KONU: 15.04.2009 – 30.06.2009 Döneminde Uygulanmak Üzere, Bazı Malların KDV Oranı %8’e İndirilmiştir.

2009/68 No.lu sirkülerimizde duyurduğumuz 2009/14812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.03.2009 – 30.06.2009 döneminde uygulanmak üzere karara ekli (1) Sayılı Cetvel’de belirtilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaralarında yer alan malların KDV Oranları % 8 olarak değiştrilmişti.

14 Nisan 2009 Tarihli ve 27200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, aşağıda G.T.İ.P numaraları belirtilen mallara ilişkin KDV oranları, 2009/14812 sayılı Kararnamenin ekinde yer alan (1) sayılı cetvele eklenmek suretiyle %8 olarak değiştirilmiştir.

2009/14881 sayılı karar ile (1) sayılı cetvele eklenen mallar aşağıdaki gibi listelenmiştir.

(1) SAYILI CETVEL

G.T.İ.P No

EŞYANIN TANIMI

8426.91

Kara taşıtlarına monte edilmek üzere imal edilmiş olanlar

84.27

Forkliftler; kaldırma ve elleşleme tertibatı olan diğer yük arabaları

8430.69.00.00.00

Diğerleri (Kendinden hareketli olmayan diğer makina ve cihazlar)

8504.40.30.10.11

Kesintisiz güç kaynakları

8504.40.30.10.12

Stabilize güç kaynakları

8504.40.30.90.00

Diğerleri (Telekomünikasyon cihazları, otomatik bilgi işlem makinaları ve

bunların birimleri için kullanılan türden olanlar)

8515.21.00.00.00

Tamamen veya kısmen otomatik olanlar (Metallere rezistans kaynağı

yapmaya mahsus makina ve cihazlar)

8515.29

Diğerleri (Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus makina ve cihazlar)

8515.31.00.00.00

Tamamen veya kısmen otomatik olanlar (Metallere ark kaynağı (plazma arkı

dahil) yapmaya mahsus makina ve cihazlar)

8515.39

Diğerleri (Metallere ark kaynağı (plazma arkı dahil) yapmaya mahsus makina

ve cihazlar)

8517.18.00.00.19

Diğerleri (Telefon cihazları)

8517.62.00.90.00

Diğerleri (Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya, çevirmeye ve vermeye

veya yeniden oluşturmaya mahsus makinalar)

8517.70.90.00.29

Diğerleri

8523.40.25.00.00

Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar

(Lazer okuma sistemleri için diskler)

8523.40.45.00.19

Diğerleri (Otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da

kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda

kayıtlı görüntü, ses, bilgi ve komutların gösterimlerini tekrar vermeye mahsus

olanlar)

8542.31.90.00.00

Diğerleri (İşlemciler ve kontrolörler (bellekler, dönüştürücüler, mantık

devreleri, yükselteçler, saat ve zamanlama devreleri veya diğer devreler ile

mücehhez olsun olmasın)

8544.42.90.00.00

Diğerleri (Bağlantı parçalan takılmış olan ve gerilimi 1000 V.u geçmeyen

diğer elektrik iletkenleri)

9401.30

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler

9402.10.00.00.19

Diğerleri (Dişçilik veya berber koltukları veya benzeri koltuklar)

9403.81.00.00.00

Hint kamışı veya bambudan olanlar (Diğer maddelerden mobilyalar)

9403.89.00.00.00

Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)

2009/14881 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

2009/14812 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

2009/68 No.lu sirkülerimize ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.