VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/70


KONU: Gelir İdaresi Başkanlığınca E-Beyannamelerde Yapılan Düzenlemeler

Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alan e-beyannameler güncel hale getirilerek, bazı beyannamelere ekler yapılmıştır. Yapılan ilaveler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1. Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinde IV Sayılı Listeye Göre Değişiklik Yapılmıştır

16.03.2009 tarih ve 2009/14802 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca IV Sayılı listeye göre verilen Özel Tüketim Vergisi beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallara ilişkin beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

2. Muhtasar Beyannameye “Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Bildirim” Eklenmiştir

“2 Seri No'lu 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Tebliği” kapsamında Muhtasar Beyannameye “Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim” eklenmiştir. Muhtasar beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

3. Katma Değer Vergisi Beyannamesine (Ek-3) ve (Ek-5) Listeleri Eklenmiştir

- “112 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği” kapsamında Katma Değer Vergisi Beyannamesine “KDV Kanununun 13/f Maddesi Kapsamında Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim ve Hizmetlere Ait Liste (Ek:5)” eklenmiştir. Katma Değer Vergisi beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

- “112 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği” kapsamında “Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına KDV Kanununun 13/f Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerin Üretiminde Kullanılacak Mal ve Hizmetlere Ait Liste (Ek:3)” https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp Yeni Internet Vergi Dairesi'nde sağ üst köşede yer alan “GİRİŞ” tuşuna tıklanıp Kullanıcı Kodu, şifre, parola girişi yapıldıktan sonra “BİLGİ GİRİŞİ” başlığı altında yer alan “112 No’lu KDV Tebliği Ek:3” seçilerek gönderilecektir.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.