Numara : 69
Tarih : 31.3.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/69

KONU: Yapılan Son Düzenlemelere Göre Gayrimenkul Alım Satımında Uygulanacak KDV Oranı ve Alınacak Harçlara İlişkin Özet Bilgiler
 
Gayrimenkul piyasasını canlandırmak ve global krize çözüm üretmek amacıyla gayrimenkul alım satımı ile ilgili olarak KDV oranları ve alım satım harçları düşürülmüştür. Bakanlar Kurulu Kararları ile yapılan düzenlemeler 2009 yılına ait 56, 67 ve 68 No.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştur.

Konut ve iş yerleri ile ilgili olarak farklı Bakanlar Kurulu Kararları ile yapılan düzenlemeler bu sirkülerimizde birleştirilerek özet olarak bilgilerinize sunulmuştur.

Gayrimenkul Cinsi

Uygulanacak KDV Oranı

Alım Satımda Alınacak Harç (***)

Net alanı 150 m² nin altındaki Konut Teslimleri

% 1

(Daimi olarak uygulanır)

Binde 5

(29.03.2009 - 30.06.2009

döneminde uygulanır)

Net alanı 150 m² ve üzerindeki Konut Teslimleri (*)

% 8

(17.03.2009 – 15.06.2009

döneminde uygulanır)

Binde 5

(29.03.2009 – 30.06.2009

döneminde uygulanır)

Bina ve bağımsız bölüm şeklinde olan İş yeri Teslimleri, (**)

% 8

(30.03.2009 – 30.06.2009

döneminde uygulanır)

Binde 5

(29.03.2009 – 30.06.2009

döneminde uygulanır)

Konut ve iş yeri dışında kalan gayrimenkuller; Arsa – Arazi (****)

% 18

(Daimi olarak uygulanır)

Binde 5

(29.03.2009 – 30.06.2009

döneminde uygulanır)

(*) 16 Mart 2009 tarih ve 27171 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/14802 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
(**)
29 Mart 2009 tarih ve 27184 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/14812 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
(***)
29 Mart 2009 tarih ve 27184 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/14813 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

(****) KDV Kanununun I sayılı listesinin 11 no.lu fıkrasında belirtilen, belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların %5 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yaptırılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m² nin altındaki konutlara isabet eden kısmı %1 KDV oranına tabidir.

Uygulamada 150 m² konut hesabında 30 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (E) bölümünde yer alan açıklamalar dikkate alınacaktır.

Diğer dikkat edilmesi gereken husus da, mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlere ait KDV iade hesabına, indirimli KDV oranı ile teslim ettikleri “Konut” ve “işyerleri” ile ilgili olarak yüklendikleri KDV tutarlarını dahil etmemeleri gerektiğidir.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.