Numara : 66
Tarih : 30.3.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/66

KONU Tahsil İmkansızlığı Nedeniyle Terkin Edilecek Alacaklar İle İlgili 2009/1 Sayılı Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan 2009/1 Sayılı “Tahsiat İç Genelgesi” ile; 5838 Sayılı Kanun ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun’un “Tahsil İmkansızlığı Sebebiyle Terkin” başlıklı 106. maddesinde yapılan değişiklik hakkında ilgili vergi dairelerine aşağıdaki açıklama yapılmıştır.

28.02.2009 tarihi itibarıyle söz konusu madde hükmünde yapılan değişikliğe dayanılarak, her bir alacak türü ve dönemi itibariyle, alacak aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, faiz ve varsa bağlı cezaları toplamı dahil olmak üzere;

- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarında 10 Türk Lirasını (10 TL dahil),

- Diğer amme alacaklarında ise 20 Türk Lirasını (20 TL dahil),

aşmayan amme alacaklarının, alacaklı tahsil dairelerince terkin edilmesi uygun görülmüştür.

Daha önce bu konu, 2009/50 Sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştur.

2009/1 Sayılı Tahsilat Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

2009/50 Sayılı sirkülerimize ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.