Numara : 64
Tarih : 25.3.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/64

KONU: Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi 72 No.lu Gelir Vergisi Sirküleri İle 27 Mart 2009 Cuma Günü Mesai Saati Sonuna Kadar Uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan 72 No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile; 2008 takvim yılına ait Yılık Gelir Vergisi Beyannamesinin (GVK Geçici 67/11. maddesine göre “İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler için Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi” de dahil olmak üzere) verilme süresi 27 Mart 2009 Cuma günü mesai saati sonuna kadar uzatıldığı duyurulmuştur.

Ödeme süresi ise değişmemiştir. Gelir Vergisi’nin birinci taksiti (beyannamenin damga vergisi dahil) en son 31 Mart 2009, ikinci taksiti ise 31.07.2009 günü mesai bitimine kadar ödenebilecektir.

72 No.lu Gelir Vergisi Sirkülerine ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.