VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/6

KONU: 2008 Kasım Ayına İlişkin Ba ve Bs Formlarının Verilme Süresi 9 Ocak 2009 Tarihine Uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanılığı’nın Resmi internet sitesinde yayınlanan 39 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu sirküleri ile 2008 yılı Kasım ayına ilşikin olarak düzenlenen “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 9 Ocak 2009 tarihi saat 24:00’e kadar uzatılmıştır.

381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2008 yılı ve müteakip yıllarda düzenleyecekleri Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formları) aylık dönemler halinde vermeleri zorunlu kılınmıştı.

Tebliğe göre mükellefler, söz konusu formlarını aylık dönemler halinde düzenleyecek ve takip eden ayın 5.gününden itibaren bir soraki ayın 5. günü akşamına kadar verebileceklerdir.

Buna göre, 2008 Kasım ayına ait Ba ve Bs Formalarının 5 Aralık 2008 – 5 Ocak 2009 tarihleri arasındaki dönem içinde verilmesi gerekmektedir.

Kasım ayı için son gün olan 5 Ocak 2009 tarihi, Maliye Bakanlığınca 9 Ocak 2009 tarihine ertelenmiştir.

Bakanlıkça en son 2008 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarına ilişkin olarak her ay için ayrı ayrı verilmesi gereken “Form Ba” ve Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 10 Kasım 2008 tarihi saat 24:00’e kadar uzatılmıştı.

Bu defa 2008 Kasım ayına ilişkin Ba ve Bs bildirimlerinin verilme süresi 9 Ocak 2009 tarihi saat 24:00’e kadar uzatılmıştır.

39 No.lu Vergi Usul Kanunu sirkülerine ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.