Numara : 59
Tarih : 17.3.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/59

KONU: 5838 Sayılı Kanuna Göre; Odalara, Borsalara, Baro İle Esnaf ve Sanatakaralar Odasına, Odaların Birliğe Ödenmemiş Aidat Borçları 28 Ağustos 2009 Tarihine Kadar Ödenmesi Halinde Bu Borçlara Ait Gecikme Zam ve Faizleri Silinecektir.

28.02.2009 tarih ve 27155 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yayınlanmış olup bu kanunun;

· Barolar ile ilgili 29. maddesi,

· Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ilgili 31. maddesi,

· Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Birlikleri ile ilgili Geçici 5. maddesi ile,

Odalar, Borsalar; Baro ile Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına ve bağlı Birliklerine olan borçların 28.02.2009 tarihinden itibaren 6 ay içinde (28.08.2009) ödenmesi halinde işlemiş gecikme zam ve faizlerinin silineceği hususu hükme bağlanmıştır.

Yukarıda belirtilen madde metinleri aşağıdaki gibidir.

1. 5838 sayılı Kanun’un 29. maddesi ile “Avukatlık Kanununa” aşağıdaki Geçici Madde 22 eklenmiştir

“GEÇİCİ MADDE 22 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş baro keseneği borcunun tamamının, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde ödenmesi halinde, işlemiş faiz borcu silinir. Baro keseneğinin ödenmemesine bağlı olarak yürütülen levhadan ve sicilden silme işlemleri, altı ay süreyle durdurulur.”

2. 5838 sayılı Kanun’un 31. maddesi ile “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa” aşağıdaki geçici 16. madde eklenmiştir

“GEÇİCİ MADDE 16 – Üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Birliğe ödenmiş aidat borçlarına ait gecikme zamlarının tamamı ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların Birliğe olan aidat borçlarının tamamının ödenmesi halinde, bu borçlara ait gecikme zamları silinir.”

3. 5838 sayılı Kanun’un Geçici 5. maddesi hükmü “Esnaf ve Sanatkarlar ve Meslek Kuruluşları Kanunu” ile ilgili olup aynen aşağıdaki gibidir

“GEÇİCİ MADDE 5 – 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamındaki üyelerin odalara, odaların Birliğe olan ödenmemiş aidat borçlarına ait gecikme zammının tamamı ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde üyelerin odalara, odaların Birliğe olan aidat borçlarının tamamının ödenmesi halinde bu borçlara ait gecikme zamları silinir.”

Yukarıdaki hükümlere göre Kanun’da belirtilen oda, borsa, baro ve birliklere aidat borcu olan mükelleflerin, en geç 28.08.2009 tarihine kadar bu borçlarını ödemeleri halinde, söz konusu borçlara ilişkin gecikme zam ve faizleri silinecektir.

5838 sayılı Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.