VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/3

KONU: Motorlu Taşıtların Her Türlü Satış ve Devirlerinin Trafik Tescil Şube ve Bürolarınca Yerine Getirilmesi İşlemleri Başlangıcı 31.12.2009 Tarihine Ertelendi.
 
31.12.2008 tarih ve 27097 Sayılı (7.Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 32 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile; motorlu araç satış ve devirleri işlemlerinin Trafik Tescil Şube veya Bürolarınca yapılmasına ilişkin 01.01.2009 tarihinin, 2009 Bütçe Kanunu’nun 29. maddesi hükmü ile 31.12.2009 tarihine ertelendiği açıklanmıştır.

Buna göre; 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nin "II - Motorlu Kara Taşıtları Mükellefiyet Kaydı" başlıklı kısmının yürürlük tarihi de, 31/12/2009 tarihine ertelenmiştir.

Bu ertelemeye göre eskiden olduğu gibi 2009 yılı sonuna kadar noterlerce araç satış işlemleri yapılabilecektir.

32 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.