VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/29

KONU: Yurtdışına Yapılan Alacak Faizi Ödemelerinde Kurumlar Vergisi Kanunu 30 uncu Maddesi Çerçevesinde Yapılacak Tevkifat Oranlarını Yeniden Belirleyen 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ilişkin 15  Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri

3 Şubat 2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile alacak faizlerine uygulanacak stopaj oranları tekrar belirlenmiştir. İlgili Bakanlar Kurulu Kararı’nın uygulanmasına ilişkin 15 Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.

İlgili Sirkülerlerle, bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizlere ilişkin açıklama getirilmiştir.

2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın yürürlülük hükümlerine göre, 3 Şubat 2009 tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere bağlı olarak, bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizlere % 1 oranında tevkifat yapılacaktır.

İlgili Sirkülerle, 3 Şubat 2009 tarihi öncesinde düzenlenen bu tür sözleşmelere ilişkin ödenecek faiz tutarlarının 2006/11447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı dikkate alınmak üzere vergi tevkifatı yapılması gerektiği açıklanmıştır.

2009/26 numaralı Sirkülerimizin 2 numaralı bölümünde yer alan açıklamalarımız da bu şekilde güncellenmiştir.

Söz konusu sirkülere aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.

15 Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.