VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/22

KONU: 1 Ocak 2009 Tarihiden Geçerli Olmak Üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Tutarları Arttırıldı

01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanacak yurt içi ve yurt dışı harcırah tutarları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılacak yolculuklarda uygulanacak gündelik tutarlarına tekabul eden gelir dilimleri değişen memur maaş ve taban aylığı katsayılarına göre 2009/18 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştur.

Bu defa, 30.01.2009 tarih ve 27126 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/14759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine (KKTC) yapılacak yolculuklarda vergiden istisna olarak verilecek gündelik tutarları 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere arttırılarak yeniden belirlenmiştir.

Aynı kararda, yurt dışı harcırah tutarları, 01.03.2008 tarih ve 2008/13252 sayılı karar ile belirlenen tutarlar aynen yeniden yayınlanmıştır. Herhangibir değişiklik söz konusu değildir.

Buna göre 2009/18 sayılı sirkülerimiz ile duyurulan sadece KKTC’ne yapılacak yolculuklarda verilecek harcırah tutarları arttırılmış olup gelir dilimlerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Yeni Bakanlar Kurulu Kararına Göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Gündelikler

Aşağıdaki tabloda sadece gündelikler artmış olup maaş dilimleri, 2009/18 sayılı sirkülerimizde belirtilen tutarların aynısıdır. Herhangi bir değişiklik olmamıştır.

1 Ocak 2009 – 30 haziran 2009 dönemi için

Brüt Aylıklar (TL)

Vergiden Müstesna Gündelikler

Tutarı (TL)

1.207,07 ve daha fazlası

96.-

1.207,07 – 1.089,36 arası

84.-

1.089,36 – 939,54 arası

72.-

939,54 – 757,36 arası

60.-

757,35 ve daha azı

48.-

Harcırah hesaplamalarında ayrıca 2008/35 ve 2008/6 sayılı sirkülerlerimizde yer alan açıklamaların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

2009/14579 sayılı BKK’ya ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.