Numara : 21
Tarih : 28.1.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/21

KONU: 5831 Sayılı Kanun ile Harçlar Kanununda Değişiklik Yapıldı.

27.01.2009 tarih ve 27123 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5831 sayılı “Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 6. ve 7. maddeleri ile Harçlar Kanunu’nun 4 sayılı tarifesinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişikliğe göre, terekeye dahil taşınmaz malların, kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde, kayıtlı değer üzerinden alınacak tapu harcı binde 9’dan binde 18’e çıkarılmıştır.

5831 sayılı Kanun’un 6 ve 7. maddeleri ile Harçlar Kanunu’nun 4 sayılı “Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar” başlıklı tarifesinin I/3 ve I/6-b bentlerinde yapılan değişiklikler maddelerin eski hali ile mukayeseli olarak aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar

Maddenin Eski Hali

Maddenin 5831 Sayılı Kanun ile Değişik Yeni Hali

I/3 Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların, kanuni ve mansup mirasçılara intikalinde, bağışlamadan rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden (Binde 9)

5831 sayılı Kanun’un 6. maddesi ile 4 sayılı tarifenin I/3. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“3. a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı dğer üzerinden (Binde 18) “

“3. b) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla, bağışlanmasından rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden (Binde 9)

I/6-b Terekeye dahil gayrimenkullerin kanuni ve mansup mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksimi ile imar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 9)

5831 sayılı Kanun’un 7. maddesi ile 4 sayılı tarifenin I/6-b bendinde yapılan değişiklik

“I/6-b) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 9)

Yapılan değişiklik ile;

1. 4 sayılı tarifenin I/3. maddesi (a) ve (b) fıkralarına ayrılmış, terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksimlerinde kayıtlı değer üzerinden uygulanmakta olan harç oranı yüzde yüz artışla (binde 9) dan (binde 18) e çıkarılmıştır.

2. Yeni kanun metninde “Gayrimenkul” kelimesi yerine “Taşınmaz mallar”, "mülkiyetten gayri ayni haklar” ifadesi yerine “sınırlı ayni hak”, “mansup mirasçı” yerine “atanmış mirasçılar” ifadeleri kullanılmıştır.

Değişiklik hükümleri 27.01.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

5831 sayılı “Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.