Numara : 19
Tarih : 19.1.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/19


KONU: Bankaların Karşılıksız Çekler İle İlgili Ödeme Yükümlülüğü Tutarı Arttırılmıştır.

15.01.2008 tarih ve 27111 Sayılı Resmi Gazete’de Merkez Bankasınca yayınlanan, 2009/1 Sıra No.lu “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile; bankaların, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için ödeme yükümlülüğü tutarı 26.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 470.- TL’ye çıkarılmıştır.

Konu hakkında kısa açıklama

“3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun” 10. maddesi uyarınca, muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için üçyüzmilyon liraya kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için üçyüzmilyon liraya tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlü kılınmıştır. Aynı madde ile, belirtilen sorumluluk miktarının, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan toptan eşya fiyatları yıllık endeksindeki değişmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu hükme göre; 2003 yılından bugüne kadar süresinde ibraz edilmekle birlikte karşılığı bulunmayan çek yaprakları için bankaların ödeme yükümlülüğü tutarları, yayınlanan tebliğlere göre yıllar itibarıyle aşağıdaki gibidir.

Tebliğ No

Tutar (TL)

2003/1

310

2005/1

350

2006/1

370

2007/1

410

2008/1

435

2009/1

470 (Yürürlük tarihi : 29.01.2009)


2009/1 No.lu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.