Numara : 158
Tarih : 31.12.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/158

KONU: 2010 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Açıklandı.

31 Aralık 2009 Tarihli ve 27449 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; 492 Sayılı Harçlar Kanununun Mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %10 (yüzde on) oranında arttırılmıştır.

Arttırılan bu tutarlar 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir. (2, 7 ve 5 Sayılı tarifelere göre hesaplanan maktu harçların 10 Yeni kuruşa kadar ki kesirleri tahsil edilmeyecektir.)

01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni harç tutarlarına Tebliğ ekinden ulaşabilirsiniz.

Söz konusu Tebliğe ve ekine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)

2010 Yılı Harç Tutarları

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.