Numara : 14
Tarih : 14.1.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/14

KONU: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik Yayınlandı.

13 Ocak 2009 tarih ve 27109 Sayılı Resmi Gazete’de; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik” yayınlandı.

Yönetmelikte özetle; işverenin genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle, iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya iş yerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde;

- Talebin uygunluğunun Bakanlıkça tespiti,

- İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

1. Yazılı Bildirimde Bulunma

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek: 2. maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmeliğe göre; genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerinde kısa çalışma yapılmasını talep eden işveren;

- Türkiye İş Kurumu birimine

- Varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya yazılı bildirimde bulunur.

2. Yazılı Bildirime Eklenecek Belgeler

İşveren bildiriminde;

2.1 Genel ekonomik krizin veya zorlayıcı sebeplerin işyerine etkileri ile zorlayıcı sebebin ne olduğunu,

2.2 İşyerinin unvanını, adresini, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikayı, Bakanlık bölge müdürlüğü ile sosyal güvenlik işyeri sicil numarasını,

2.3 Varsa iddiasını kanıtlayıcı somut belgeleri

belirtmek zorundadır.

İnceleme esnasında; kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgiler, işveren tarafından Türkiye İş Kurumunca belirlenen formatta hazırlanarak, manyetik ortamda Türkiye İş Kurumuna, yazılı olarak da Bakanlık iş müfettişine teslim edilir.

3. Talebin Değerlendirilmesi

- Talep öncelikle Türkiye İş Kurumu tarafından sebep ve şekil yönünden değerlendirilir

- Genel ekonomik krizin varlığı ve iddialarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı açıklık getirir.

- Reddedilecek Başvurular

- Yukarıda belirtilen duruma açıklık getirilmeden, genel ekonomik kriz gerekçesi ile yapılan başvurular ile zorlayıcı sebeplerle bağdaşmadığı halde, nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması ve stok artışı gibi sebeplere dayalı olarak yapıldığı tespit edilen başvurular Türkiye İş Kurumu tarafından reddedilir.

- Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle yapılan başvuruların uygunluk tespiti Bakanlık iş müfettişleri tarafından ivedilikle yapılır. Talebin uygun bulunması halinde Bakanlık İş Müfettişlerince Rapora bağlanarak Türkiye İş Kurumuna gönderillir.

- İnceleme sonucu Türkiye İş Kurumu tarafından işverene, işveren tarafından sendikaya ve işçilere yazılı olarak bildirilir.

4. Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları

İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için;

4.1 İşverenin kısa çalışma talebinin Bakanlıkça uygun bulunması,

4.2 İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 Sayılı Kanun’un 50. maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması, (50. madde sirkülerimize eklidir.)

4.3 Kısa çalışma ödeneği talebinde bulunması

gerekmektedir.

Yönetmelikte kısa çalışma ödeneğinin miktarı, ödenmesi, kesilmesi ve kısa çalışmanın erken sona ermesi ile ilgili detay açıklamalar yer almaktadır.

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

4447 sayılı kanunun 50. maddesi için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.