Numara : 120
Tarih : 9.9.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/120

KONU: Yeni Avusturya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokol 1 Ocak 2010 Tarihinde Yürürlüğe Giriyor.

9 Eylül 2009 tarihli ve 27344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15375 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün yürürlük tarihi 1 Ekim 2009 olarak belirlenmiştir.

Bu Karar ile, 28 Mart 2008 tarihinde Viyana’da düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolünün onay belgelerinin teatisi tamamlanmış ve anlaşma 1 Ekim 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili anlaşmanın yürülüğe girme hükmünün düzenlendiği 28/2. Maddesine göre;

“Bu Anlaşma, onay belgelerinin teatisini takip eden üçüncü ayın ilk günü yürürlüğe girecek ve onay belgelerinin teati edildiği takvim yılının Aralık ayının 31 inci gününden sonra başlayan herhangi bir vergilendirme dönemine ilişkin vergiler bakımından uygulanacaktır”

Anlaşmanın yukarıdaki Maddesinde yapılan düzenlemeye istinaden Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokol hükümleri 01.01.2010 tarihinden geçerli olarak uygulanmaya başlanacaktır. Akabinde yeni anlaşmanın 28/3 Maddesi hükmü gereği 3 Kasım 1970 tarihinde Viyana’da imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Düzenlenmesine İlişkin Anlaşma yürürlükten kalkacaktır.

Konuya ilişkin yeni anlaşma,anlaşma eki protokole ve yeni anlaşma ve anlaşma eki protokole ilişkin yürürlük tarihinin belirlendiği BKK’na aşağıdaki linkler yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (2009/15375)

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.