Numara : 12
Tarih : 13.1.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/12

KONU: 2008 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır. (Kuyumcular Hariç)
 
Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298 inci maddesinde, hesap dönemleri itibariyle enflasyon düzeltmesi yapılması, Üretici Fiyat Endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde % 100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde de % 10’dan fazla olması şartına bağlanmış, Geçici vergi dönemleri itibariyla enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi için ise, Üretici Fiyat Endeksindeki artışın son on iki aylık dönemde % 10’dan, son otuz altı aylık dönemde % 100’den fazla olması şartı öngörülmüştür.

Bu şartlar birlikte sağlanana kadar enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi) yapılmayacaktır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2008 ayına ilişkin verilere göre; ÜFE’deki artış, son 12 aylık dönemde % 8,11; Son 36 aylık dönemde ise % 27,79 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda; 2008/4 Geçici vergi dönemi için enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi) yapılmayacaktır.

Bu durumda 213 Sayılı VUK Mükerrer 298 nci maddede belirtilen şartlar oluşmamıştır.

Ancak, münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden ve kazançlarını Bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan kuyumcular, enflasyon düzeltme şartlarının (fiyat endeksindeki artışın) içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10’dan fazla olup olmadığına bakılmaksızın, 2008 ve müteakip yıllarda her geçici vergi dönemi ve hesap dönemi sonu itibarıyle enflasyon düzeltmesi yapmaları zorunludur.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.