Numara : 11
Tarih : 13.1.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/11

KONU: Motorlu Taşıt Vergilerinin İlk Taksidi 2009 Ocak Ayı İçinde Ödenecek Olup, Araç Sahipleri Motorlu Taşıt Vergilerini Kredi Kartıyla da Ödeyebileceklerdir
 
Bilindiği üzere her yılın Motorlu Taşıt Vergileri Ocak ayı içinde tahakkuk edip biri Ocak diğeri Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmektedir.

2009 Yılına ilişkin Motorlu Taşıt Vergisinin ilk taksidi 2009 Ocak ayı içinde ödenecektir.

31 Ocak 2009 tarihinin Cumartesi gününe gelmesi nedeniyle ilk taksit ödemeleri 2 Şubat 2009 Pazartesi günü sona erecektir.

Daha önce 2008/181 Sayılı sirkülerimiz ile duyurulduğu üzere; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 03.11.2008 tarihli duyurusu ile Motorlu Taşıt Vergilerinin https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp  adresini tıklamak suretiyle, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesinden sorgulanarak tahsil edilmesine izin verilmiştir.

Kredi kartı ile ödeme yapmadan önce sorgulama yapılmalıdır.

Sorgulama hizmeti Motorlu Taşıtlar Vergisi mükelleflerinin bağlı olduğu otomasyonlu (e-vdo ve vdo’lu) vergi daireleri için verilebilmektedir.

Kredi kartı ile ödeme hizmeti ise e-vdo otomasyonlu vergi daireleri için verilmektedir. Bu nitelikteki vergi dairelerinin yurt genelindeki listesine sorgulama sitesinden ulaşabilirisiniz.

Kredi kartı ile ödeme konusunda hali hazırda anlaşmalı bankalar Halk Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve Türkiye İş Bankası olup sisteme entegre olmuş bulunmaktadırlar.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.