Numara : 233
Tarih : 30.12.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/233

KONU: 2009 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret Tutarları İle Asgari Geçim İndirimi Tutarları

30 Aralık 2008 tarihli ve 27096 Sayılı Resmi Gazete’de 2008/1 No.lu “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” yayınlanarak 2009 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları tespit edilmiştir.

Söz konusu asgari ücret tutarları ilgili dönemlere göre aşağıdaki gibidir.

A- 01.01.2009 – 30.06.2009 döneminde uygulanacak brüt asgari ücret tutarları

Asgari Ücret

Brüt Günlük TL

Brüt Aylık TL

Onaltı yaşını doldurmuş işçiler için

22,20

666.-

Onaltı yaşını doldurmamış işçiler için

18,90

567.-

B- 01.07.2009 – 31.12.2009 döneminde uygulanacak brüt asgari ücret tutarları

Asgari Ücret

Brüt Günlük TL

Brüt Aylık TL

Onaltı yaşını doldurmuş işçiler için

23,10

693.-

Onaltı yaşını doldurmamış işçiler için

19,65

589,50

C- SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 6,5 katıdır. Buna göre 2009 yılının birinci ve ikinci yarısı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.


Uygulanacak Dönemi

SSK Taban Ücreti (Aylık) TL

SSK Tavan Ücreti (Aylık) TL

01.01.2009 – 30.06.2009

666.-

4.329.-

1.7.2009 – 31.12.2009

693.-

4.504,5

D- 2009 Yılı Başından İtibaren Uygulanacak “Asgari Geçim İndirimi ” İle İlgili Olarak İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesabında Baz Alınacak Tutar

Ay      Asgari Ücret    Asgari Ücretin Yıllık Tutarı

12  X   666             = 7.992.- TL. olmaktadır.

Asgari geçim indirimi tutarları hesaplanması için ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranlar yukarıdaki meblağa uygulanır. Bulunan tutarın %15 vergisi hesaplanarak çıkan verginin 1/12’ si her ay ücretlinin ödenecek vergisinden mahsup edilir. (Mahsup edilecek tutar hesaplanan vergiden fazla ise fazlası dikkate alınmaz.)

Bu hesaplamalar için mutlaka ücretlilerden “AİLE DURUMU BİLDİRİMİNİN” imzalı olarak alınması gerekmektedir.

Yukarıdaki tutara göre ücretlilerin hak kazanacağı aylık indirim tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.

Çalışanın Medeni Durumu

İndirim Oranı (%)

2009 yılında aylık indirim tutarı (TL)

Bekar

50

49,95

Evli,eşi çalışmıyor

60

59,94

Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu

67,5

67,43

Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu

75

74,92

Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu

80

79,92

Evli, eşi çalışıyor

50

49,95

Evli, eşi çalışyor, 1 çocuklu

57,5

57,44

Evli, eşiçalışıyor, 2 çocuklu

65

64,94

Evli, eşiçalışıyor, 3 çocuklu

70

69,93

Boşanmış

50

49,95

Boşanmış, 1 çocuklu

57,5

57,44

Boşanmış, 2 çocuklu

65

64,94

Boşanmış, 3 çocuklu

70

69,93


Not: Bu hesaplamalarda Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinin ilk dilimindeki %15 vergi oranı esas alınmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı metnine ulaşmak için tıklayınız.

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti (01.01.2009-30.06.2009)
 
Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti (01.07.2009-31.12.2009)


Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.