Numara : 230
Tarih : 25.12.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/230

KONU: 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Trafik Muayene İstasyonlarınca Alınacak Teknik Muayene Harçları Belirlendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi internet sitesinde 8 No.lu Harçlar Kanunu Sirküleri yayınlanarak 2009 yılında araç muayenelerinde alınacak harçlar belirlenmiştir.

Sirkülere göre; 2918 Sayılı Kanun’un 35 ve Geçici 18. maddelerinde yapılan düzenleme ile 01.01.2009 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğüne ait trafik muayene istasyonlarınca yapılacak araç muayenelerinde alınacak “Teknik Muayene Harç” tutarları aşağıdaki gibidir.

a. Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 165.20 TL.

b. Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için 123.90 TL.

c. Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet için 63.70 TL.

olarak uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 2918 Sayılı Kanun’un 35. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleticiler tarafından, % 5 fazlası ile tahsil edilir. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir." hükmü vergi dairelerince yapılacak harç tahsilatı sırasında dikkate alınmayacaktır.

8 No.lu Harçlar Kanunu sirküleri için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye


 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.