Numara : 221
Tarih : 23.12.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/221

KONU: Veraset ve İntikal Vergisinde İstisnaTutarları ve Matrah Dilimleri 01.01.2009 Tarihinden İtibaren % 12 Oranında Artırıldı (Tutarlar TL Olarak Belirlendi)
  
Maliye Bakanlığı’nın 23.12.2008 tarih ve 27089 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlamış olduğu 40 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları ile matrah dilimleri 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 12) artırılmıştır.

Buna göre; 01.01.2009 tarihinden itibaren anılan Kanun’un 4. maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları aşağıdaki şekilde dikkate alınacaktır:

- Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 107.604,- TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 215.336,- TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.481,- TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 2.481,- TL.

veraset ve intikal vergisinden istisnadır.

01.01.2009 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde vergi, aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah

Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)

İvazsız intikallerde vergi oranı (%)

İlk 160.000,- TL için

1

10

Sonra gelen 350.000,- TL için

3

15

Sonra gelen 760.000,- TL için

5

20

Sonra gelen 1.500.000,- TL için

7

25

Matrahın 2.770.000,- TL’yi aşan bölümü için

10

30

40 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği metnine ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.