Numara : 219
Tarih : 23.12.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/219

KONU: 2009 Yılında Kullanılacak Değerli Kağıtların Bedelleri
  
Maliye Bakanlığınca 23.12.2008 tarih ve 27089 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2008-1) ile değerli kağıt bedelleri 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Aşağıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01.01.2009 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından tabloda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimlerinde, yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Buna göre, 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanacak değerli kağıt bedelleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

    Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1.  Noter Kağıtları:

    a) Noter kağıdı

3,00

    b) Beyanname

3,00

    c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

6,50

3.  Pasaportlar

90,00

4.  Yabancılar için ikamet tezkereleri

90,00

6.  Nüfus cüzdanları

3,00

7.  Aile cüzdanları

30,00

9.  Sürücü belgeleri

40,00

10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

40,00

11. Motorlu araç trafik belgesi

40,00

12. Motorlu araç tescil belgesi

30,00

13. İş makinesi tescil belgesi

30,00

14. Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)

2,00

2008-1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği metnine ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.