Numara : 176
Tarih : 30.10.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/176

KONU: 2008 Yılının Ocak – Eylül Dönemine İlişkin Dokuz Aylık Ba ve Bs Formları 5 Kasım 2008 Tarihine Kadar Verilecektir.
 
Bilindiği üzere 01.01.2008 tarihinden itibaren mükelleflere, 381 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Ba ve Bs bildirim formlarını aylık dönemler halinde vermeleri hususunda zorunluluk getirilmiştir. Mükellefler, bildirim formlarını aylık dönemler halinde düzenleyerek takip eden ayın 5.gününden itibaren bir sonraki ayın 5.günü akşamına kadar vermekle yükümlüdürler.
 
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 30.05.2008 tarihinde yayınlanan VUK/35 Nolu sirküler ile 2008 yılının ilk dokuz ayına ilişkin formların aylık olarak ayrı ayrı düzenlenmek suretiyle verilme süresi 5 Kasım 2008 tarihi olarak tespit edilmiştir.
 
Buna göre 2008 yılına ilişkin Ba ve Bs Formlarının elektronik ortamda gönderilme süreleri aşağıdaki gibi tekrar hatırlatılmıştır.

2008 YILI / AYLAR

İLK GÜN

SON GÜN

2008 / Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs,Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül (Formlar, her ay için ayrı ayrı düzenlenecek)

05 Nisan 2008

05 Kasım 2008

2008 / Ekim

05 Kasım 2008

05 Aralık 2008

2008 / Kasım

05 Aralık 2008

05 Ocak 2009

2008 / Aralık

05 Ocak 2009

05 Şubat 2009

Formlara dahil edilecek alış-satış haddi : 8000.- YTL.dir. Limitin altında kalan alış ve satış bedelleri toplamı ise “Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı” bölümüne yazılacaktır.

2008 yılı formlarının doldurulması ile ilgili detay açıklamalarımız 2008/17 sayılı sirkülerimizde yer almaktadır.

2008/17 Nolu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.