Numara : 175
Tarih : 28.10.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/175

KONU: Maliye Bakanlığınca Vergi Borçlarına Yıllık % 3 (Aylık % 0,25) Tecil Faizi Oranı ile Taksitlendirme Yapılacak.
 
Maliye Bakanlığınca, vergi borçlarını süresinde ödeyememiş mükelleflere ödemede kolaylık sağlamak ve kamu alacaklarının bir an önce Hazine’ye intikalini temin etmek amacıyla vergi mevzuatında yer alan tecil ve taksitlendirme müessesesinden zor durumda olan tüm mükelleflerin yararlanmalarını sağlayacak bir tebliğ düzenlenmesi yapılmaktadır.

Bakanlık açıklamasına göre, taksitlendirmeden yararlanma şartları aşağıdaki gibidir.

1. Taksitlendirmeden Kimler Yararlanıyor?

Zor durumda olan tüm mükellefler.

2. Taksitlendirme Faizi Yıllık % 3 (Aylık % 0,25)

Bu düzenleme kapsamında tecil ve taksitlendirilen borçlara uygulanacak faiz oranında önemli bir azaltma yapılarak faiz oranı yıllık % 3 olarak belirlenmiştir.

3. Tecil ve Taksitlendirme Kapsamındaki Borçlar

Bu uygulama;

- Vade tarihi 01.09.2008 tarihinden önce olan,
- Vergi dairelerine ödenmesi gereken,
- Her türlü vergi, resim, harç, fon, paylar, vergi cezası, para cezası, gecime faizi, gecikme zammı gibi tüm amme alacakları içindir.

4. Tecil ve Taksitlendirme Kapsamında Olmayan Vergiler

Uygulama kapsamına 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisi alınmamıştır.

5. Başvuru Süresi ( 28 Kasım 2008 Tarihine kadar)

Mükelleflerin en geç 28 Kasım 2008 tarihine kadar bağlı bulundukları Vergi Dairelerine başvurmaları gerekir.

6. Taksit Süresi ve Başlangıcı

Vergi borçları ilk taksit Aralık 2008 ayından başlamak üzere 18 ay süre ile yıllık % 3 tecil faizi ile taksitlendirilecektir. Konu ile ilgili tebliğ hazırlanmaktadır.

Bakanlığın yazılı açıklaması için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.