Numara : 159
Tarih : 22.9.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/159
  
KONU: Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranları Değiştirildi.
 
20 Eylül 2008 tarih ve 27003 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/14092 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; bazı mallara ait KDV oranı %8’e düşürülmüş, bazı malarınki ise %18’e çıkarılmıştır.
 
I –   Aşağıdaki Mallara Ait  KDV Oranı %8’e İndirilmiştir
 
1- Diş Fırçaları
 
2- Yanlız görme kusurunun giderilmesine mahsus;
 
        2.1. Kontak lensler
        2.2. Camdan gözlük camları,
        2.3. Diğer maddelerden gözlük camları,
 
3- Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar dışındaki;
 
       3.1. Gözlüklere ait çerçeveler,
       3.2. Benzeri eşyaya ait çerçeveler,
       3.3. Bunların aksam ve parçaları,
       3.4. Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar,
       3.5. Diğerleri
 
Yukarıda sayılan mallar sirkülerimize ekli karar metninde detaylı olarak görüleceği üzere, KDV oranları ile ilgili 2007/13033 Sayılı Kararnamenin eki  (%8 orana tabi) II. Sayılı Listenin B-22. sırasına gümrük tarife numaraları ile ilave edilmiştir.
 
II – KDV Oranı %18’e Çıkarılan Mallar
 
1- Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar,
2- Biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve atıkları,
 
Yukarıdaki atıklar, sirkülerimize ekli Bakanlar Kurulu Kararının 1-b maddesinde görüleceği üzere KDV oranları ile ilgili II. Sayılı listenin B-23. sırasında yer alan “küspe” ibaresinden sonra parantez içi hüküm ilave edilmek suretiyle %8 KDV oranına tabi mallar arasından çıkarılmıştır. Söz konusu mallara ilişkin teslimler %18 KDV oranına tabi olacaktır.
  
III – Yeni oranlar 21 Eylül 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.