Numara : 82
Tarih : 21.12.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/82
 
KONU

Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna ve Matrah Dilimleri 1/1/2006 Tarihinden İtibaren % 9,8 Oranında Artırıldı

 
Maliye Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu 37 Seri Nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (R.G.: 16/12/2005; 26025) ile 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere, veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları ile matrah dilimleri 2005 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 9,8) artırılmıştır.
 
Buna göre; 1/1/2005 tarihinden itibaren anılan Kanunun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları aşağıdaki şekilde dikkate alınacaktır:
 
- Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 83.139 YTL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 166.375 YTL),
 
- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 1.919 YTL,
 
- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 1.919 YTL.
 
1/1/2006 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde vergi, aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
 
 
 
Matrah
Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)
İvazsız intikallerde vergi oranı
(%)
İlk 130.000 YTL için
1
10
Sonra gelen 280.000 YTL için
3
15
Sonra gelen 600.000 YTL için
5
20
Sonra gelen 1.200.000 YTL için
7
25
Matrahın     2.210.000 YTL’yi aşanı için
10
30
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.