Numara : 106
Tarih : 31.12.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/106
 
KONU: Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bondrollü Ürün İzleme Sistemi İle İlgili 3 No’lu Sirküleri Yayınladı. 
 
Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde yayınlanan 3 No’lu “ Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bondrollü Ürün İzleme Sistemi Sirküleri ” yayınlanarak, 2007 yılına ait bandrollerin;
 
-         Tütün mamulleri üretim ve ithalatında, üreticileri ve ithalatçıları tarafından 15.1.2008 tarihine kadar
-         Alkollü içkilerin (bira hariç) üretim ve ithalatında ise üretici ve ithalatçıları tarafından 15.2.2008 tarihine kadar uygulanması uygun görülmüştür.
 
Tebliğdeki genel açıklamalar aşağıdaki gibidir.
 
Üreticileri ve ithalatçıları tarafından, tütün mamulleri ve alkollü içkilerde (bira hariç) her yılbaşından itibaren o yıl için belirlenen bandrollerin uygulaması gerekmektedir.  Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen bu bandrollerin üzerinde bulunduğu tütün mamulleri ve alkollü içkiler (bira hariç) ilgili oldukları yılda ve izleyen yıllarda piyasada bulunabilir.
 
Ancak, ithal tütün mamulleri ve alkollü içkilerde (bira hariç) her bir yıl için bandrol uygulamasına, ithalatçıları tarafından ilgili oldukları yıldan önceki yılın 12. ayında başlanabilir. Bu bandrollerin üzerinde bulunduğu tütün mamulleri ve alkollü içkiler (bira hariç) ilgili oldukları yılda (bu yıldan önceki yılın 12. ay dâhil) ve izleyen yıllarda piyasada bulunabilir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş