Numara : 58
Tarih : 17.7.2003
 VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/58 

 
 
KONU
 
 
Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Kabotaj Hattında Münhasıran Yük ve Yolcu Taşıyan Gemilere, Ticari Yatlara Hizmet ve Balıkçı Gemilerine Verilecek Yakıtın Özel Tüketim Vergisi Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin Karar

Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine verilecek yakıtın özel tüketim vergisi tutarının 1.1.2004 tarihinden itibaren sıfıra indirilmesi, 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (R.G.: 16/7/2003; 25170) kararlaştırılmıştır.
 
Sözkonusu Karara göre, Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın özel tüketim vergisi tutarı 1.1.2004 tarihinden itibaren  uygulanmak üzere sıfıra indirilmiştir.
 
Ancak, bu Kararın yukarıda belirlenen esaslar dahilinde uygulanmasını Denizcilik Müsteşarlığı takip ve kontrol eder.
 
Diğer taraftan, uygulama ile ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tespit edileceğinden,  Bakanlıkça yapılacak açıklamaların  
takip edilmesini öneririz.  
 
Saygılarımızla,
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.