Numara : 99
Tarih : 24.6.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/99
 
KONU: Teşvik Kanunu Kapsamındaki İllerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması ve Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulaması Hakkında 69 Sayılı Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi İnternet sitesinde 23.06.2008 tarihinde 69 no.’lu Gelir Vergisi sirküleri yayınlanmıştır.
 
Sirkülerde özetle;
 
1. Ücretlerin vergilendirilmesinde “Asgari Geçim İndiriminin” Teşvik Kanunları kapsamında yapılan uygulamalarda öncelik ile uygulanacağına ilişkin, 5766 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 73’üncü maddeden bahsedilmekte,
 
2. Bu uygulama yönünde e-beyanname programında teknik düzenlemelerin henüz yapılmadığı, bu nedenle Mayıs 2008 dönemine ilişkin muhtasar beyannamenin mevcut e-beyanname programı çerçevesinde verilmesi,
 
3. Haziran 2008 dönemine ilişkin muhtasar beyannamenin ise 01.07.2008 tarihinden itibaren e-beyanname programında yapılacak değişiklik çerçevesinde verileceği açıklanmıştır.
 
Sirkülerde ayrıca 267 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde konu hakkındaki uygulamaların açıklandığı belirtilmektedir.
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.