Numara : 12
Tarih : 9.3.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2006/12
 
KONU
 
Tekstil ve Hazır Giyim Ürünlerinde KDV Oranı 9 Mart 2006 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere % 18’den % 8’e İndirildi
 
 
 
Bugünkü tarihli Resmi Gazetede (Sayı: 26102) yayımlanan 06/03/2006 tarihli ve 2006/10138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tekstil ve hazır giyim ürünlerindeki KDV oranı 09/03/2006 tarihinden geçerli olmak üzere % 18’den % 8’e indirilmiştir.
Söz konusu KDV indirimi, KDV oranlarını belirleyen 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümüne aşağıdaki 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 inci sıralar eklenmek suretiyle yapılmıştır. Buna göre, 9 Mart 2006 tarihinden itibaren % 8 oranında KDV’ye tabi tutulacak olan tekstil ve hazır giyim ürünleri ilgili oldukları bent itibariyle aşağıda tanımlandığı gibidir:
 
“15 – İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler),
 
16 – Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,
 
17 – Yukarıdaki 16 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç),
 
18 – İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),
 
19 – Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri,
 
20 – Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,
 
21 – Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları,”

 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.