Numara : 39
Tarih : 26.6.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/39

 
KONU
Taşıt Aracı Satışlarında ÖTV Matrahı ile İlgili Maliye Bakanlığı Sirküleri
 
 
Gelir İdaresi Başkanlığı, www.gib.gov.tr adresindeki internet sitesinde yayımlamış olduğu 2 sayılı Özel Tüketim Vergisi sirkülerinde, taşıt aracı satışlarında ÖTV matrahı konusunda açıklamalar yapmıştır.
 
Sirkülerde, Maliye Bakanlığına intikal eden olaylardan, bazı mükelleflerin ÖTV’ye tabi taşıt aracı satışlarında düzenlediği faturalarda, kayıt, tescil ve benzeri işlemlere yönelik olarak araç bedeli dışında “hizmet bedeli” adı altında gerçeğe aykırı olarak yüksek bedeller gösterdiğinin veya bunun için yüksek bedelli ayrı hizmet faturası düzenlediğinin ve bu şekilde taşıt araçlarının satış bedellerinin gerçek bedellerinin altında belirlenerek ÖTV kaybına sebebiyet verildiğinin tespit edildiği belirtilmiştir.
 
Söz konusu sirkülerde, konu ile ilgili olan yasal düzenlemelerden bahsedilmiş ve teslim edilen araç karşılığında her ne nam adı altında olursa olsun müşteriden alınan bedellerin, teslim edilen araç için hesaplanacak ÖTV matrahına dahil edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
 
Ancak, müşterinin vekalet vermek suretiyle satıcı firmaya yaptırdığı trafik kayıt ve tescil işlemleri ile plaka çıkartılmasına ilişkin hizmetlerin ÖTV’nin konusuna girmediği, bu hizmetlerin aracın bedelinden bağımsız olarak alıcının isteğine bağlı verilen bir takip ve kayıt hizmeti olması sebebiyle,buna ilişkin müşteriye yansıtılan hizmet bedellerine ÖTV uygulanmaması gerektiği ifade edilmiştir.
 
Ancak mükelleflerin, söz konusu hizmet bedeli için rayicine göre yüksek bedel göstermek suretiyle araç bedelini, dolayısıyla ÖTV matrahını azaltması halinde, bu işlemlerin muvazaa olarak değerlendirileceği ve Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti doğrultusunda işlem yapılacağı belirtilmiştir.
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.