Numara : 70
Tarih : 19.12.2001
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Büyükdere Caddesi
Yapı Kredi Plaza
B Blok Kat:5, 80620
Levent-İstanbul
Türkiye
 
Tel: (212) 283 15 85 (Pbx)
Fax: (212) 283 15 93
www.deloitte.com.tr
 
 


 
 

 
 
 
 
 

                                                19 Aralık 2001
VERGİ  SİRKÜLERİ

                                        

NO: 2001/70

 
 
 
 
 
KONU
 
Taşıt Alım Vergisi Tutarları 1 Ocak 2002 Tarihinden İtibaren % 53,2 Oranında Artırıldı
 
 
Maliye Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu 24 Seri Nolu Taşıt Alım Vergisi Genel Tebliği (R.G.: 14/12/2001; 24613) ile 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere, taşıt alım vergisi tutarları 2001 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı olan % 53,2 oranında artırılmıştır.
 
Söz konusu Tebliğ ile belirlenen taşıt alım vergisi tutarlarından bazılarına aşağıda yer verilmektedir.
 
Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtlarının taşıt alım vergisi aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre ödenecektir.
 
(I) SAYILI TARİFE
 
Taşıtların Net Ağırlığı
Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler (TL)
1 Yaş
2-3 Yaş
4-5 Yaş
6-8 Yaş
9-11 Yaş
950 Kg ve daha aşağısı
817,780,000
545,570,000
408,750,000
271,880,000
203,40,000
951-1200 kg’a kadar
1,365,570,000
954,550,000
682,410,000
408,750,000
340,280,000
1201-1600 kg’a kadar
1,911,380,000
1,365,570,000
954,550,000
613,990,000
477,170,000
1601-1800 kg’a kadar
2,731,240,000
1,911,380,000
1,365,570,000
886,200,000
682,410,000
1801 kg ve daha yukarısı
3,277,620,000
2,457,610,000
1,774,560,000
1,228,750,000
817,780,000
 
Bu hadler I inci derece lüks otomobiller için 3 kat, II nci derece lüks otomobiller için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak uygulanacaktır. Lüks uygulaması 11 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde beliritlen esaslara göre yapılacaktır.
 
(I) sayılı tarife kapsamı dışında kalan motorlu karar taşıtlarından minibüs ve otobüslerle troleybüs, kamyon, kamyonet, çekici ve benzerleri için aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre taşıt alım vergisi ödenecektir.
 

 
(II) SAYILI TARİFE
 
Taşıtların Cins ve İstiap Hadleri
Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler ( Bin TL)
1 Yaş
2-3 Yaş
4-5 Yaş
6-8 Yaş
9-11 Yaş
 
KAMYONET, KAMYON, ÇEKİCİ VE BENZERLERİ (İstiap Haddi)
1500 kg’a kadar
624,380
389,800
280,090
217,110
155,250
1501-3500 kg’a kadar
780,100
458,540
343,450
280,090
217,110
3501-5000 kg’a kadar
937,590
624,380
435,940
311,100
249,470
5001-10000 kg’a kadar
1,250,890
749,130
687,770
562,960
374,480
10001-20000 kg’a kadar
1,437,230
998,920
812,740
624,380
435,940
20001 kg ve daha yukarısı
1,750,520
1,312,490
1,126,080
937,590
749,130
 
 
 
 
 
 
 
MİNİBÜS, OTOBÜS, TROLEYBÜS VE BENZERLERİ (Oturma Yeri)
15 kişiye kadar
780,100
468,540
343,450
280,090
217,110
16-25 kişiye kadar
937,590
624,380
435,940
311,100
249,470
26-35 kişiye kadar
1,126,080
749,130
624,380
435,940
311,100
36-45 kişiye kadar
1,437,230
998,920
874,260
624,380
435,940
46 kişi ve daha yukarısı
1,750,520
1,312,490
1,126,080
937,590
749,130
 
 
 
Saygılarımızla,
 
 
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.