Numara : 59
Tarih : 18.7.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/59

 
KONU
 
Özel İşlem Vergisi ile Bazı İşlemler ve Kağıtlardan Alınmakta Olan Eğitime Katkı Payının Artırılmasına İlişkin Kararlar
 

9 Ocak 2003 tarihli ve 24988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4783 sayılı Kanunun 12 ve 13 üncü maddeleri ile Bakanlar Kuruluna sağlanmış olan Özel İşlem Vergisi ve Eğitime Katkı Payında fazladan artış yetkisi; sırasıyla 2003/5751 ve 2003/5752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile kullanılarak, Özel İşlem Vergisi ile Bazı İşlemler ve Kağıtlardan Alınmakta Olan Eğitime Katkı Payları (R.G.: 17/7/2003; 25171) yeniden belirlenmiştir.
 
A) Yeniden Belirlenen Özel İşlem Vergisi Tutarları
2003/5751 sayılı Karara göre, 22.7.2003 tarihinden itibaren uygulanmak üzere (22.7.2003 tarihi dahil olmak üzere); 4481 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca alınmakta olan Özel İşlem Vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 

İşlem Türü
Tutarı (TL)
Vergi Daireleri ve belediyelere verilen beyannameler ile Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta pirim bildirgeleri
6,000,000.- TL
Gümrük idarelerine verilen beyannameler             
15,000,000.- TL
Silah taşıma ve bulundurma vesikalarından
200,000,000.- TL
Kara avcılığı ruhsat tezkerelerinden                
100,000,000.- TL
Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında düzenlenen
-         Her bir bilet için                      
-         Dönüşlü biletler için
 
 
7,000,000.- TL
14,000,000.- TL
Cep telefonu için adlarına GSM aboneliği tesis edilenlerden                                        
16,000,000.- TL
Tapu işlemlerinde harç mükellefiyeti doğuran her bir işlemin taraflarından                       
25,000,000.- TL

B) Yeniden Belirlenen Bazı İşlemler ve Kağıtlardan Alınmakta Olan Eğitime Katkı Payı Tutarları 
2003/5752 sayılı Karara göre, 22.7.2003 tarihinden itibaren uygulanmak üzere (22.7.2003 tarihi dahil olmak üzere); 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 7 ve 9 numaralı bentlerinde yer alan işlem ve kağıtlar için ödenecek eğitim katkı payı tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

İşlem Türü
Tutarı (TL)
Vergi Daireleri ve belediyelere verilen beyannameler ile Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta pirim bildirgeleri
2,000,000.- TL
Gümrük idarelerine verilen beyannameler             
5,000,000.- TL
Silah taşıma ve bulundurma vesikalarından
50,000,000.- TL
Kara avcılığı ruhsat tezkerelerinden                
25,000,000.- TL
Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında düzenlenen
-         Her bir bilet için                      
-         Dönüşlü biletler için
 
 
2,500,000.- TL
5,000,000.- TL
Cep telefonu için adlarına GSM aboneliği tesis edilenlerden                                        
7,000,000.- TL
Tapu işlemlerinde harç mükellefiyeti doğuran her bir işlemin taraflarından                       
10,000,000.- TL

Saygılarımızla, 

DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.