Numara : 20
Tarih : 7.5.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/20

KONU

Ocak – Mart 2001 Dönemi Finansman Gider Kısıtlaması Oranı (%7,7) 

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 71 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (R.G.: 6/5/2001; 24394) gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Ocak–Mart 2001 Geçici Vergi Dönemi kazançları için finansman gider kısıtlaması oranı (GVK Md. 41/8, KVK Md.15/13) %7,7 olarak açıklanmıştır.
 
Buna göre, kısıtlama kapsamındakiler Ocak–Mart 2001 Geçici Vergi Döneminde kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları toplamının %7,7’sini kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklardır.
 
Özel hesap dönemine sahip mükellefler geçici vergi uygulamalarında, kendi hesap dönemlerinin başladığı yılın geçici vergi dönemleri için açıklanan finansman gider kısıtlaması oranlarını sırasıyla dikkate alacaklardır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.