Numara : 62
Tarih : 1.8.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2003/62 

 
KONU
 
Ocak – Haziran 2003 Dönemi Finansman Gider Kısıtlaması Oranı  (% 18)
 

Maliye Bakanlığınca bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan (Sayı: 25186) 82 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Ocak–Haziran 2003 Geçici Vergi Dönemi kazançları için finansman gider kısıtlaması oranı (GVK Md. 41/8, KVK Md.15/13) % 18 olarak açıklanmıştır.

Buna göre, kısıtlama kapsamındakiler Ocak–Haziran 2003 Geçici Vergi Döneminde kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları toplamının % 18’ini kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklardır.

Özel hesap dönemine sahip mükellefler geçici vergi uygulamalarında, kendi hesap dönemlerinin başladığı yılın geçici vergi dönemleri için açıklanan finansman gider kısıtlaması oranlarını sırasıyla dikkate alacaklardır.
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
  
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş