Numara : 31
Tarih : 15.5.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2006/31
 
KONU

Ocak - Mart 2006 Dönemi Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 15 Mayıs 2006 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan 53 sıra no’lu Gelir Vergisi Sirküleri ile, Ocak - Mart 2006 dönemi geçici vergi beyannamesinin verilme süresi 15 Mayıs 2006 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
15 Mayıs tarihine kadar beyan edilen geçici verginin 17 Mayıs 2006 günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.
 
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.