Numara : 86
Tarih : 14.12.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2007/86
 
KONU 1.1.2008 Tarihinden İtibaren %8 Katma Değer Vergisi Oranı Uygulanacak Mal ve Hizmetler Hakkında Hatırlatma
 
Bazı mal ve hizmetlerin Katma Değer Vergisi oranlarını ve yürürlülük tarihlerini yeniden tespit eden 2007/12143 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 30 Mayıs 2007 tarih ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 2007/39 no’lu Vergi Sirkülerimiz ile duyurulmuştu.
 
Söz konusu 2007/12143 sayılı Bakanlar Kurulu kararında KDV oranları %8’e indirilen bazı mal ve hizmetlerin yürürlülük tarihleri 1.1.2008 olarak tespit edilmiştir.
 
Daha önce 2007/39 numaralı sirkülerimizde liste halinde Türk Gümrük Tarife Cetvel pozisyonlarına göre KDV oranı ve yürürlülük tarihlerini sunduğumuz mal ve hizmetlerden;
 
a.      Bazı Gıda Maddeleri,
 
b.      Lokanta ve Benzeri Tesislerde Verilen Hizmetler,
 
c.       Otel, Motel, Pansiyon, Tatil Köyü ve benzeri konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri,
 
için 1.1.2008 tarihinden itibaren %8 KDV oranı uygulanacaktır.
 
1.1.2008 tarihinden itibaren %8 KDV oranı uygulanacak mal ve hizmetlere ilişkin detay tablo aşağıdaki gibidir.
 
 
     
II SAYILI LİSTE
 
1.1.2008’den itibaren uygulanacak Yeni KDV oranı
Liste Sıra No
 
A-      GIDA MADDELERİ
Gümrük Tarife No
 
Açıklama
 
13-b
 
1704.90.30.00.00
Pozisyonunda yer alan mallar
 
 
Beyaz çikolata ve diğerleri
% 8
14
 
Gümrük tarife cetvelinin
18 no’lu faslında yer alan mallar
 
 
Kakao ve kakao müstahzarları
% 8
18-b
 
2202.10.00.00.11
2202.10.00.00.12
2202.10.00.00.13
 
 
Sade gazozlar
Meyveli gazozlar
Kolalı gazozlar
% 8

 
Liste Sıra No
 
 
B-DİĞER MAL VE HİZMETLER
 
23
 
Gazino , açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane,kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerinalkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç)  (*)
 
 
%8
24
 
Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu
sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.) (**)
 
% 8
 
Yukarıda “ Diğer Mal ve Hizmetler” ile ilgili olarak;
 
(*) 23 ncü sırada belirtilen yerlerde verilen hizmetler içinde verilen alkollü içeceklere isabet eden kısımın KDV oranının % 18 olarak uygulanması gerektiğini,
 
(**) 24 ncü sırada yer alan konaklama tesislerinde verilen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen KDV tutarlarının hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamayacağını, hatırlatmak isteriz.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.