Numara : 100
Tarih : 3.9.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/100
 
KONU
 
Katma Değer Vergisi Oran Değişiklikleri
 

2004/7802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G.: 3/9/2004; 25572) ile bazı malların katma değer vergisi oranları 3/9/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. Söz konusu KDV oranı değişikliklerine ilişkin tablo aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
Mal Tanımı
KDV Oranı
Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları.
% 1
Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları.
 
% 1
Peynir altı suyu, hamur mayası.
% 8
Küspe, tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanlar dahil). (Mevcut II Sayılı Listenin 7 nci sırasının bazı eklemeler ve ifade değişiklikleriyle yeniden düzenlenmiş halidir)
 
% 8
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.