Numara : 112
Tarih : 3.12.2004
 VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/112
 
KONU
 
Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü Maddesindeki İstisna Uygulamasında Geçerli Asgari Tutar 100 Milyon Lira Olarak Belirlenmiştir
 

2004/8127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G.: 3/12/2004; 25659) ile Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında vergiden istisna olan teslim ve hizmetlerde uygulanacak asgari tutar katma değer vergisi hariç 100 milyon Türk Lirası olarak tespit edilmiştir (söz konusu asgari tutar 27/8/2004 tarihinden bu yana 500 milyon TL olarak uygulanıyordu).

Bu Karar 3/12/2004 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Buna göre, 3/12/2004 tarihinden itibaren söz konusu madde kapsamında yapılan teslim ve hizmet bedellerinin KDV hariç 100 milyon lirayı geçmediği durumlarda istisna uygulanmayacağı için KDV hesaplanacak, 100 milyon lira ve üzerindeki tutarlı teslim ve hizmetlerde ise KDV istisnası uygulanacağından KDV hesaplanmayacaktır.

Asgari tutara bağlı KDV istisnası uygulamasıyla ilgili ayrıntılar için 2004/99 ve 2004/102 sayılı sirkülerlerimize bakılabilir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.