Numara : 38
Tarih : 22.6.2006
 
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/38

 
KONU
Kanuni Süresi İçinde Beyan Edilmesi Gereken Damga Vergisinin Bulunmaması Halinde Vergi Dairesine Bildirim Zorunluluğu Kaldırılmıştır
 
 
Bugünkü tarihli (Sayı: 26206) Resmi Gazete’de yayımlanan 46 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile sürekli damga vergisi mükellefiyeti olan veya ihtiyarilik kapsamında olup sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin, kanuni süresi içinde beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması halinde bu durumun vergi dairesine bildirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.
 
Bilindiği üzere, sürekli damga vergisi mükellefiyeti olan veya ihtiyarilik kapsamında olup sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin, kanuni süresi içinde beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması halinde damga vergisi beyannamesi vermelerine gerek bulunmadığı ancak keyfiyetin bir yazı ile vergi dairesine bildirilmesi gerektiğine ilişkin olarak 12, 32 ve 43 seri nolu Damga Vergisi Genel Tebliğlerinde açıklamalara yer verilmiştir.
 
Ancak Maliye Bakanlığı, gerek vergi dairelerinin gerekse mükelleflerin iş yükünü arttırdığı ve çeşitli ihtilaflara sebebiyet verdiği gerekçeleriyle sözkonusu bildirim yükümlülüğünün kaldırmıştır.
 
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.