Numara : 104
Tarih : 31.12.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/104
KONU: Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlandı.
 
30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanarak “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranları” tek bir kararnamede toplanarak bazı mal ve hizmetlere ilişkin KDV oranları değiştirilmiştir.
 
Yani kararname ile KDV oranlarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
 
1.       Küçük ve büyükbaş hayvan etleri ve bağırsağının toptan satışındaki KDV oranı % 1'den % 8'e çıkarılmıştır. Perakende teslimlerdeki % 8 oranı ise korunmaktadır.
 
2. a)  Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağının,

b)  Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02       pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve             benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derilerinin,
 
toptan teslimlerinde KDV oranı % 1’den % 8’e çıkarılmış perakende teslimlerinde ise % 18’den % 8’e indirilmiştir.

3.       Binek otomobillerinin alımında yüklendikleri katma değer vergisini indirme hakkı bulunan            mükelleflerin bu araçları kullanılmış olarak satışlarında KDV oranı % 1’den % 18’ e      yükseltilmiştir. Bu vergiyi indirme hakkı bulunmayan mükelleflerin satışlarında ise % 1       oranı devam etmektedir.
 
4.       Finansal kiralama işlemlerinde KDV oranı, kiralamaya konu malın KDV oranına eşitlenmiştir.
 
5.       Engelliler için motorsuz bisikletler, diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar, tekerlekli koltuklar ve diğer taşıtların teslimi KDV Kanunun 17/4-s maddesine göre KDV’den istisnadır. Bu nedenle, bu ürünlerdeki %1 oran uygulaması kaldırılmıştır.
 
6.       Kan ve kan kompenentlerine uygulanan KDV oranı %8 olarak belirlenerek, bunların benzeri olan kan ürünleri ve ilaçlar ile eşitlik sağlanmıştır.
 
7.       3096 sayılı Kanun kapsamında işletme devir hakkı teslimi sona erdiğinden indirimli oran uygulaması kaldırılmıştır.
 
8.        Tarih ve sanat mirasımızın sunum mekanları olan müzelere giriş ücretlerinde KDV oranı %18’den % 8’e indirilmiştir.
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş