Numara : 103
Tarih : 10.9.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/103
 
KONU
 
Irak'a Gerçekleştirilen ve Tutarı 50.000 ABD Dolarına Kadar Olan İhracat ve Transit Ticarete İlişkin Efektiflerin Yolcu Beraberinde Yurda Getirilmesi Halinde Gümrüğe Beyandan Muafiyetin Süresi 30/06/2005'e Uzatıldı
 

Hazine Müsteşarlığının Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 91-32/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Tebliğ No: 2004-32/29) (R.G.: 9/9/2004; 25578) ile Irak’a gerçekleştirilen ve tutarı 50.000 ABD Doları veya eşitine kadar olan ihracat ve transit ticarete ilişkin efektiflerin yolcu beraberinde yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine beyandan muafiyetin süresi 30/06/2005 tarihine kadar uzatılmıştır. Söz konusu beyan yükümlüğü dışında bırakılmaya ilişkin süre 30/6/2004 itibariyle sona ermişti.
Ayrıca aynı Tebliğ ile 91-32/5 Sayılı Tebliğin 16ve 26 ncı maddeleri 9/9/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

16 ncı madde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna prim kesintisi yapılan malların ihracatının bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla gerçekleştirilmesi ve bu kurumlarca ihracat bedelleri tahsil edilmeksizin veya tahsili garanti altına alınmaksızın vesaikin muhabirlerce alıcılara teslim edilmeyeceğine ilişkindi.

26 ncı madde ise ihracat bedeli dövizlerin süresi içinde yurda getirilmemesi nedeniyle DFİF’e yatırılması gereken kur farklarının bankalar ve özel finans kurumlarınca Merkez Bankasına devrine ilişkindi. Hatırlanacağı üzere DFİF’e aktarılacak söz konusu kur farkları 2004/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 27/8/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştı.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.