Numara : 50
Tarih : 15.7.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/50
 
KONU

İkinci Geçici Vergi Dönemi (Ocak–Haziran 2002) Yeniden Değerleme Oranı  Açıklandı (% 27,65)

 
Maliye Bakanlığınca yayımlanan 308 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (R.G.: 14/07/2002; 24815) ile 2002 yılının ilk altı ayını kapsayan ikinci geçici vergi dönemi için uygulanacak yeniden değerleme oranı % 27,65 (yüzde yirmiyedi virgül altmış beş) olarak açıklanmıştır.
 
Bilindiği gibi, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin, özel hesap dönemlerinin başladığı takvim yılının geçici vergi dönemleri için ilan edilen yeniden değerleme oranlarını sırasıyla dikkate almaları gerekmektedir.
 
(NOT: Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci maddesinin 10 numaralı bendine 4731 sayılı Kanunla eklenen fıkra hükmü gereği, geçici vergi dönemleri ile yıllık hesap dönemleri için uygulanacak yeniden değerleme oranları bundan böyle aynı esaslara göre hesaplanmaktadır.)
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.