Numara : 13
Tarih : 19.2.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/13

KONU
 
İhracatçı Birliklerine Üye Firma Temsilcileri Yurt Dışına Çıkışlarda Ödenecek Harçtan Muaf Tutuldu
 

Bakanlar Kurulunca yayımlanan (R.G.: 10/02/2003; Mükerrer 25020) 2003/5229 Sayılı “Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile 11 Şubat 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ihracatçı birliklerine üye firma temsilcilerinin (her firma için en fazla iki kişi) yurt dışına çıkışlarda alınan harçtan muaf tutulması kararlaştırılmıştır. Buna göre, ihracatçı birliklerince üye firma temsilcileri adına düzenlenen belgenin ibrazı halinde harcın ödendiğine ilişkin belge aranmadan çıkış yapılabilecektir.
 
Aynı Karar ile 2001/2762 sayılı Kararnamenin Eki Kararın 4 üncü maddesinin (n) bendinde değişiklik yapılarak; kara yolu (demir yolu dahil) veya ticari amaçla sefer yapan deniz taşıtları ile sınır komşusu ülkelere günübirlik seyahat edenler (kara ve demir yolu ile sınır komşusu ülkelere seyahat edenlerde günübirlik süre bir gece konaklamayı da kapsar) yurt dışına çıkış harcından muaf tutulmuşlardır. Değişiklik öncesindeki düzenlemeye göre, ticari amaçla sefer yapan deniz taşıtları ile yurt dışına günübirlik seyahat edenler harçtan muaf tutulmuşlardı.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.